Skip Navigation Linksآشنائی با دستوراتFind, Replace و Go to - قسمت اول

در این دوره آموزشی با دستوراتFind, Replace وGo to و نحوه کار کردن با این دستورات، آشنا می شویم.


Play this video
برای دیدن و یا خرید کلیپ ها باید عضو سایت باشید

 

مولف: مهندس مهرناز ستایش

زمان: 00:07:07

هزینه: 599 تومان

تاریخ درج: 6/18/2012

در مورد این ویدیو سوال دارم !

کد کلیپ: 673

بازدید: 2005

سرفصل های مرتبط:

بازگشت