Skip Navigation Links
عمران
گام سوم - نقشه کشی صنعتی

در این دوره آموزشی با یک نقشه بسیار بسیار ساده شروع میکنم و مقدمات نقشه کشی را با هم بررسی میکنیم . لازم به ذکر است مطالعه این دوره هم برای دوره صنعتی و هم برای دوره نقشه کشی ساختمانی الزامی میباشد چرا که دستوراتی که در این گام بررسی می شنوند در گام دیگر بررسی نمی شوند.

2 Video 00h 15m 21s 999 ت سبد خرید شما

در این دوره آموزشی با دستور بسیار مهم و پر مصرف Trim آشنا می شویم و نحوه کار با این دستور را بررسی میکنیم و سپس برای تمرین این دستور پر کاربرد سه نقشه صنعتی را با هم طراحی میکنیم.

4 Video 00h 27m 44s 3,996 ت سبد خرید شما

در ادامه بحث نقشه کشی صنعتی به مبحث TTR می پردازیم. این دستور ، یک دستور بسیار پر کاربرد در زمینه طراحی کمان های مماس میباشد که به کمک این دستور می توان کمان های مشکل را با دقت بسیار زیاد و در عین حال بسیار ساده ترسیم کرد. در ادامه برای تمرین این مبحث به طراحی چند نقشه صنعتی می پردازیم.

2 Video 00h 17m 53s 2,198 ت سبد خرید شما


بازگشت