Skip Navigation Links
معماری
دوره آموزشی

در این دوره با مقدمات متریال بندی در Vray آشنا می شویم

1 Video 00h 06m 58s رایگان سبد خرید شما

در این دوره با متریال Vray Material و نحوه استفاده از آن آشنا می شویم.

10 Video 00h 51m 11s 5,391 ت سبد خرید شما

در این دوره با Vray Blend Mtl و نحوه استفاده از این متریال آشنا می شویم.

1 Video 00h 06m 09s 599 ت سبد خرید شما

در این دوره با Vray Overrid Mtl و نحوه استفاده از این متریال آشنا می شویم.

1 Video 00h 07m 14s 599 ت سبد خرید شما

در این دوره آموزشی با متریال Vray Mtl Wrapper و نحوه استفاده از این متریال سودمند آشنا می شویم .

3 Video 00h 15m 44s 1,398 ت سبد خرید شما

در این دوره با متریال VrayLight Material و نحوه استفاده از این متریال ها آشنا می شویم .

2 Video 00h 11m 52s 1,598 ت سبد خرید شما


بازگشت