Skip Navigation Links
معماری
دوره آموزشی

در این بخش با متد های کلی برای محاسبه GI--Global Illumination در موتور های رندر حرفه ائی آشنا میشویم

9 Video 00h 43m 29s 4,194 ت سبد خرید شما

در این فصل با خصوصیات موتور های رندری که در Vray کار میکنند به صورت تئوری آشنا می شویم و نحوه عملکرد آنها را از نظر محاسبه GI بررسی می کنیم.

5 Video 00h 25m 02s 2,796 ت سبد خرید شما

در این دوره با نحوه عملکرد و خصوصیات موتور های رندرIrradiance Map آشنا میشویم

10 Video 00h 57m 45s 7,191 ت سبد خرید شما

در این دوره با تنظیمات موتور رندر QMC و یا Brute Force آشنا می شویم .

4 Video 00h 20m 00s 2,097 ت سبد خرید شما

در این دوره با تنظیمات مربوط به موتور رندر Light Cache آشنا میشویم

6 Video 00h 29m 19s 3,495 ت سبد خرید شما


بازگشت