Skip Navigation Links
معماری
پروژه های عملی

در این پروژه عملی پس از طراحی و نور پردازی خارجی این استخر حال نوبت به انجام عملیات متریال بندی رسیده است که در این پروژه عملی این استخر را به کمک متریال های Architectural متریال بندی میکنیم و همچنین در حین متریال بندی این طرح با مشکلات مربوط به اجسام دوبعدی که به اجسام سه بعدی تبدیل شده اند نیز آشنا میشویم و نحوه بر طرف کردن این مشکلات را نیز با یکدیگر فرا میگیریم.

11 Video 00h 54m 45s 7,689 ت سبد خرید شما

در این پروژه عملی با نحوه متریال یندی پیشرفته در نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم . نحوه استفاده از ID و نحوه ID بندی را در حین متریال بندی این اتاق با هم بررسی میکنیم.

7 Video 00h 32m 42s 4,794 ت سبد خرید شما


بازگشت