Skip Navigation Links
معماری
دوره آموزشی

در این بخش با دوربین و فواید استفاده از این Object در محیط طراحی آشنا می شویم.

0 Video 00h 00m 00s رایگان سبد خرید شما

آشنائی با انواع دوربین و با کاربرد هر کدام از این دسته ها در محیط طراحی آشنا می شویم .

0 Video 00h 00m 00s رایگان سبد خرید شما

در این دوره با تنظیمات مرتبط با دوربین های ثابت در نرم افزار 3ds MAX آشنا میشویم.

6 Video 00h 32m 00s 3,495 ت سبد خرید شما

آشنائی با نحوه متحرک سازی دوربین - حرکت حول یک جسم

4 Video 00h 17m 30s 2,097 ت سبد خرید شما

آشنائی با نحوه متحرک سازی دوربین - حرکت در طول مسیر

6 Video 00h 20m 49s 3,495 ت سبد خرید شما


بازگشت