Skip Navigation Links
معماری
پروژه های عملی

در این پروژه یک اتاق ساده همراه با چند دکور و میز و صندلی را طراحی میکنیم و سپس این اتاق را به کمک نورهای فتومتریک (Photometric) نور پردازی میکنیم. در این ویدیوی آموزشی ابتدا اتاق به همراه یک دکور ساده طراحی شده سپس با نحوه ورود اجسام (Object)آماده به طرح آشنا میشویم سپس اتاق طراحی شده را متریال بندی کرده و در نهایت به کمک مجموعه نورهای فتومتریک و همچنین به کمک موتور رندر Mental Ray این پروژه را رندر میگیریم .

8 Video 00h 41m 49s 5,593 ت سبد خرید شما

در این پروژه عملی کار را تا آنجا جلو بردیم، که یک استخر را به کمک دستورات دو بعدی به صورت کامل طراحی کردیم در ادامه این پروژه این استخر را به کمک سیستم نوری Day Light ، یک نور مناسب روز را برای این طرح ایجاد کرده فیلتر های مناسب را برای این کار تنظیم میکنیم. در این پروژه همچنین با نحوه تغییر عکس پس زمینه یا همان Back Ground و تنظیمات مربوط به این مبحث نیز آشنا میشویم.

5 Video 00h 27m 47s 3,196 ت سبد خرید شما


بازگشت