Skip Navigation Links
معماری
گام دوم - آشنائی با قوانین پایه برای شروع به طراحی

در این دوره آموزشی با قوانینی که برای کار با نرم افزار AutoCAD نیاز است، آشنا می شویم.قبل از ورود به مرحله طراحی در نرم افزار AutoCAD نیاز است که یک سری دستورات و قوانین پایه را بررسی کنیم از جمله این قوانین آشنائی سه دستور Line,Erase,Circle میباشد که در این دوره آموزشی با این سه دستور به صورت کامل آشنا می شویم و نحوه کار کردن با این دستورات را با هم فرا میگیریم.

9 Video 01h 03m 51s 5,592 ت سبد خرید شما

دستگاه های مختصاتی و مختصات بندی یکی از مهمترین مباحثی هستند که در نرم افزار AutoCAD مطرح هستند و هر طراح، برای کار کردن با این نرم افزار احتیاج دارد که با این مباحث به صورت کامل آشنا شود . در این دوره آموزشی با دستگاه مختصاتی دکارتی - مطلق که اولین دستگاه مختصاتی از بین چهار دستگاه مختصاتی موجود در نرم افزار AutoCAD میباشد آشنا می شویم.

4 Video 00h 28m 50s 2,097 ت سبد خرید شما

دستگاه های مختصاتی و مختصات بندی یکی از مهمترین مباحثی هستند که در نرم افزار AutoCAD مطرح هستند و هر طراح، برای کار کردن با این نرم افزار احتیاج دارد که با این مباحث به صورت کامل آشنا شود . در این دوره آموزشی با دستگاه مختصاتی دکارتی - نسبی که دومین دستگاه مختصاتی از بین چهار دستگاه مختصاتی موجود در نرم افزار AutoCAD میباشد آشنا می شویم.

4 Video 00h 24m 26s 2,097 ت سبد خرید شما

دستگاه های مختصاتی و مختصات بندی یکی از مهمترین مباحثی هستند که در نرم افزار AutoCAD مطرح هستند و هر طراح، برای کار کردن با این نرم افزار احتیاج دارد که با این مباحث به صورت کامل آشنا شود . در این دوره آموزشی با دستگاه مختصاتی قطبی - نسبی که چهارمین دستگاه مختصاتی از بین چهار دستگاه مختصاتی موجود در نرم افزار AutoCAD میباشد آشنا می شویم.

5 Video 00h 32m 23s 2,796 ت سبد خرید شما

گیره های کمکی یکی از ابزار بسیار مهم و حیاتی در نرم افزار AutoCAD میباشد که به کمک این ابزار ما می توانیم به صورت دقیق طراحی مورد نظر خود را انجام دهیم و اهمیت این مطلب تا جائی است که بدون فرا گیری این مطلب قادر به طراحی دقیق در نرم افزار AutoCAD نخواهیم بود. در این ویدیوی آموزشی به بررسی این مطلب و همچنین به نحوه کار با این ابزار قدرتمند را نرم افزار AutoCAD خواهیم پرداخت.

4 Video 00h 29m 54s 2,097 ت سبد خرید شما

ترسیم خطوط مماس بر دایره در نرم افزار AutoCAD جزو یکی از اساسی ترین و مهمترین تکنیکهائی می باشد که یک طراح AutoCAD باید به خوبی بر آن مسلط باشد. در این دوره آموزشی با چگونگی ترسیم خطوط مماس بر دایره آشنا می شویم و تکنیک های موجود برای انجام این کار را با هم بررسی میکنیم.

2 Video 00h 11m 05s 1,798 ت سبد خرید شما


بازگشت