Skip Navigation Links
معرفی مولف

مهندس مسعود استاد

مهندس مسعود استادکلیپ های آموزشی مهندس مسعود استاد:
ردیفعنوان کلیپمدت هزینه (ریال) 
1 نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت اول 00:06:00 10,990
2 نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت پنجم 00:08:08 11,990
3 نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت جهارم 00:05:59 10,990
4 نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت دوم 00:06:00 10,990
5 نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت سوم 00:05:59 رایگان
6 Linux Module Management 00:11:35 11,990
7 Windows Account Cracking and Compare with Linux 00:07:41 17,990
8 آشنائی با Basic Disk Commands برای مدیریت هارد دیسک ها در لینوکس 00:15:51 15,990
9 آشنائی با Journal and non Journal File Systems قسمت دوم 00:09:10 9,990
10 آشنائی با Linux Boot Loader و تنظیمات مرتبط 00:08:30 رایگان
11 آشنائی با Linux Boot Process قسمت اول 00:14:18 15,990
12 آشنائی با Linux Boot Process و مقایسه BSD Style با System V قسمت دوم 00:14:00 15,990
13 آشنائی با Linux CLI and Basic Command قسمت اول 00:08:48 9,990
14 آشنائی با Linux CLI and Basic Command قسمت دوم 00:05:47 رایگان
15 آشنائی با Linux GUI and xWindows 00:05:09 7,990
16 آشنائی با Linux IPTables 00:19:53 22,990
17 آشنائی با Mount Options در Linux 00:07:30 10,990
18 آشنائی با Runlevel ها در لینوکس بهمراه کارهای عملی مرتبط 00:12:22 11,990
19 آشنائی با UTM ها و بررسی ابزار Endian - قسمت اول 00:09:59 8,990
20 آشنائی با UTM ها و بررسی ابزار Endian - قسمت دوم 00:10:04 9,990
21 آشنائی با UTM ها و بررسی ابزار Endian - قسمت سوم 00:09:53 9,990
22 آشنائی با پروتکل HTTP و موارد مرتبط با این پروتکل - قسمت اول 00:09:51 رایگان
23 آشنائی با پروتکل HTTP و موارد مرتبط با این پروتکل - قسمت دوم 00:11:02 10,990
24 آشنائی با پروتکل HTTP و موارد مرتبط با این پروتکل - قسمت سوم 00:10:59 11,990
25 آشنائی با سیستم مدیریت فایل ها در لینوکس قسمت اول 00:06:47 رایگان
26 آشنائی با سیستم مدیریت فایل ها در لینوکس قسمت دوم 00:05:02 8,990
27 آشنائی با مدیریت سرویس ها در لینوکس و تست آن با راه اندازی سرویس httpd 00:09:35 10,990
28 آشنائی با مستندات Linux 00:06:46 رایگان
29 آشنائی با مفاهیم فایروال در لینوکس 00:13:08 15,990
30 آشنائی با نحوه عملکرد ابزار Endian - قسمت اول 00:09:57 8,990
31 آشنائی با نحوه عملکرد ابزار Endian - قسمت دوم 00:10:01 8,990
32 آشنائی با نحوه عملکرد ابزار Endian - قسمت سوم 00:14:56 10,990
33 آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور - قسمت اول 00:09:48 رایگان
34 آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور - قسمت دوم 00:09:12 8,990
35 آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور - قسمت سوم 00:09:33 8,990
36 آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور- قسمت پنجم 00:09:59 8,990
37 آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور- قسمت چهارم 00:11:26 8,990
38 آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور- قسمت ششم 00:13:23 9,990
39 آشنائی و نحوه استفاده از ابزار OPHCRACK - قسمت اول 00:05:59 رایگان
40 آشنائی و نحوه استفاده از ابزار OPHCRACK - قسمت دوم 00:05:59 10,990
41 آشنائی و نحوه استفاده از ابزار OPHCRACK - قسمت سوم 00:04:59 10,990
42 آشنائی و نحوه کار با Linux File Systems قسمت اول 00:09:39 10,990
43 آشنائی و نحوه کار با Text Editor در لینوکس 00:14:54 16,990
44 آشنائی و کار عملی با DATA Permission, RWX Structure, Linux Basic Permission 00:11:35 15,990
45 آشنائی و کار عملی با I/O Redirection و Redirection Rule 00:09:32 10,990
46 آشنائی و کار عملی با Users and Groups در لینوکس قسمت اول 00:09:06 7,990
47 آشنائی و کار عملی با Users and Groups در لینوکس قسمت دوم 00:09:37 9,990
48 آشنائی و کار عملی با Users and Groups در لینوکس قسمت سوم 00:12:18 10,990
49 بررسی API and Kernel Support و Unix Directory Structure قسمت اول 00:11:19 9,990
50 بررسی API and Kernel Support و Unix Directory Structure قسمت دوم 00:08:35 9,990
12