Skip Navigation Links
معرفی مولف

دکتر رامبد کمائی

aکلیپ های آموزشی دکتر رامبد کمائی:
ردیفعنوان کلیپمدت هزینه (ریال) 
1 آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت هفتم 00:06:45 7,990
2 آشنائی اولیه با مفاهیم Dynamic Routing Protocol و طراحی فیزیکی شبکه قسمت ششم 00:05:44 رایگان
3 آشنائی با Flapping در سویج ها، دلیل بروز آن و روش حل قسمت اول 00:07:47 9,990
4 آشنائی با Flapping در سویج ها، دلیل بروز آن و روش حل قسمت دوم 00:07:47 9,990
5 آشنائی با MAC Address و دستگاه Hub و همچنین شرایط استفاده از کابل های Straight و Crossover 00:06:56 7,990
6 آشنائی با Protocol Stack و پروتکل های مختلف در شبکه های کامپیوتری قسمت اول 00:06:03 رایگان
7 آشنائی با Protocol Stack و پروتکل های مختلف در شبکه های کامپیوتری قسمت دوم 00:06:00 7,990
8 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت اول 00:06:00 رایگان
9 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت پنجم 00:07:15 8,990
10 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت چهارم 00:07:33 8,990
11 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت دوم 00:03:53 رایگان
12 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت سوم 00:07:42 8,990
13 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت ششم 00:07:25 8,990
14 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت هشتم 00:04:51 رایگان
15 آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت هفتم 00:04:12 رایگان
16 آشنائی با اجزای Interface و Line در تجهیزات سیسکو قسمت پنجم 00:06:00 7,990
17 آشنائی با اجزای Interface و Line در تجهیزات سیسکو قسمت ششم 00:07:29 9,990
18 آشنائی با اجزای Ram, Rom, CPU, NVRAM در تجهیزات سیسکو قسمت چهارم 00:06:00 8,990
19 آشنائی با اجزای Ram, Rom, CPU, NVRAM در تجهیزات سیسکو قسمت دوم 00:05:57 7,990
20 آشنائی با اجزای Ram, Rom, CPU, NVRAM در تجهیزات سیسکو قسمت سوم 00:06:01 8,990
21 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت اول 00:05:57 12,990
22 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت پنجم 00:06:07 12,990
23 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت چهارم 00:06:01 12,990
24 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت دوم 00:06:02 12,990
25 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت سوم 00:06:00 12,990
26 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت ششم 00:05:55 12,990
27 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت هشتم 00:03:16 رایگان
28 آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت هفتم 00:06:02 12,990
29 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت اول 00:06:08 11,990
30 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت پنجم 00:05:53 11,990
31 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت چهارم 00:06:03 11,990
32 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت دهم 00:06:53 11,990
33 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت دوم 00:05:54 11,990
34 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت سوم 00:06:02 11,990
35 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت ششم 00:03:52 رایگان
36 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت نهم 00:06:28 11,990
37 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت هشتم 00:05:02 11,990
38 آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت هفتم 00:06:31 11,990
39 آشنائی با پروتکل های FTP, TFTP, SFTP, VSFTP قسمت پنجم 00:06:02 9,990
40 آشنائی با پروتکل های FTP, TFTP, SFTP, VSFTP قسمت ششم 00:06:29 9,990
41 آشنائی با پروتکل های HTTP و HTTPS قسمت چهارم 00:06:01 7,990
42 آشنائی با پروتکل های HTTP و HTTPS قسمت سوم 00:06:00 7,990
43 آشنائی با خصوصیات و برد فیبرهای نوری از حیث LED و Laser و نحوه استفاده از آنها قسمت ششم 00:06:57 7,990
44 آشنائی با دسته بندی های Fixed و Modular روترها و سویچ های سیسکو قسمت اول 00:06:05 رایگان
45 آشنائی با دوره CCNP Routing، مفاهیم Route, Router, CEF, CAM قسمت اول 00:08:06 رایگان
46 آشنائی با دوره CCNP Routing، مفاهیم Route, Router, CEF, CAM قسمت دوم 00:08:26 12,990
47 آشنائی با روش Fragment Free در ترانسفر اطلاعات از طریق سویچ و مفاهیم Single Point of Failure 00:07:11 9,990
48 آشنائی با روشهای Store and Forward و Cut-Through در ترانسفر اطلاعات از طریق سویچ 00:07:23 8,990
49 آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت اول 00:06:06 رایگان
50 آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت پنجم 00:05:58 7,990
12345