Skip Navigation Links
گرافیک

آشنائی با دستور Zoom و بررسی موارد کاربردی این دستور

Photoshop
در این دوره آموزشی با نحوه کارکرد دستور Zoom و موارد بسیار کاربردی در حین استفاده از این دستور آشنا می شویم.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با نحوه کارکرد دستور Zoom و موارد بسیار کاربردی در حین استفاده از این دستور آشنا می شویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 59s 899 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با نحوه کارکرد دستور Zoom و موارد بسیار کاربردی در حین استفاده از این دستور آشنا می شویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 09m 54s 899 ت سبد خرید شما


بازگشت