Skip Navigation Links
گرافیک

آشنائی با محیط کاری در Photoshop و تنظیمات مرتیط

Photoshop
در این دوره آموزشی با محیط نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و با قسمت های مختلف در صفحه نرم افزار آشنا می شویم و همچنین به بررسی Workplace و نحوه ساخت و مدیریت این آبجکت ها را با هم بررسی میکنیم .

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با محیط نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و با قسمت های مختلف در صفحه نرم افزار آشنا می شویم و همچنین به بررسی Workplace و نحوه ساخت و مدیریت این آبجکت ها را با هم بررسی میکنیم .

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 03m 59s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با محیط نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و با قسمت های مختلف در صفحه نرم افزار آشنا می شویم و همچنین به بررسی Workplace و نحوه ساخت و مدیریت این آبجکت ها را با هم بررسی میکنیم .

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 59s 1,199 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با محیط نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و با قسمت های مختلف در صفحه نرم افزار آشنا می شویم و همچنین به بررسی Workplace و نحوه ساخت و مدیریت این آبجکت ها را با هم بررسی میکنیم .

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 08m 12s 1,199 ت سبد خرید شما


بازگشت