Skip Navigation Links
گرافیک
دوره مقدماتی

Photoshop
در این دوره آموزشی با تنظیمات اولیه در مورد نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و موارد مرتبط با تنظیمات اولیه در این نرم افزار را که برای شروع به کار با این نرم افزار بهتر است بدانیم را با هم بررسی میکنیم.

3 Video 00h 24m 10s رایگان سبد خرید شما

در این دوره آموزشی با محیط نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و با قسمت های مختلف در صفحه نرم افزار آشنا می شویم و همچنین به بررسی Workplace و نحوه ساخت و مدیریت این آبجکت ها را با هم بررسی میکنیم .

3 Video 00h 19m 10s 2,398 ت سبد خرید شما

در این دوره آموزشی به بررسی اولیه Tool Bar ها و منوهای موجود در نرم افزار Photoshop می پردازیم و به صورت گذرا این منو ها و ماربرد هر یک را در نرم افزار Photoshop مورد بررسی قرار می دهیم.

4 Video 00h 22m 45s 3,297 ت سبد خرید شما

در این دوره آموزشی با نحوه کارکرد دستور Zoom و موارد بسیار کاربردی در حین استفاده از این دستور آشنا می شویم.

2 Video 00h 17m 53s 1,798 ت سبد خرید شما

در این دوره آموزشی با نحوه کار با منوی History آشنا میشویم و همچنین به بررسی دو دستور History Brush و Art History Brush و نحوه مار مرد این دو دستور می پردازیم.

4 Video 00h 24m 19s 3,297 ت سبد خرید شما

در این دوره آموزشی با موارد مربوط به حجم فایل و تغییر اندازه یک عکس آشنا می شویم و همچنین، انواع مدهای رنگی در نرم افزار Photoshop را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.در این دوره آموزشی همچنین با مفهوم پیکسل آشنا شده و رابطه آن بااندازه عکس را بررسی می کنیم.

3 Video 00h 15m 13s 1,798 ت سبد خرید شما

در این دوره آموزشی با یکی از مهمترین ابزار ویرایشی در نرم افزار Photoshop به نام Crop آشنا می شویم .در نرم افزار Photoshop به کمک این دستور می توان قسمت های اضافی عکس را به راحتی برش داد و فقط قسمتی از عکس که مورد نظر است را نگه داشت. در این دوره همچنین با دستور Perspective Crop آشنا می شویم که یکی از دستورات جدید و فوق العاده قدرتمند در این نرم افزار می باشد.

4 Video 00h 24m 35s 3,596 ت سبد خرید شما

انتخاب محدوده کاری در نرم افزار Photoshop یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین قسمت کار در نرم افزار Photoshop میباشد. در این دوره آموزشی با نحوه انتخاب محدوده ائی که قرار است بروی آن ویرایش انجام شود، آشنا می شویم و با ابزار های مرتیط برای انجام این کار آشنا می شویم.

4 Video 00h 19m 58s 2,697 ت سبد خرید شما

در دوره آموزشی قبلی با امکانات انتخاب محدوده و چند ابزار که برای این منظور از آن استفاده میشود ، آشنا شدیم.در این دوره با چند ابزار قدرتمند دیگر برای تکمیل این مبحث آشنا میشویم.

4 Video 00h 19m 48s 2,997 ت سبد خرید شما


بازگشت